Om Smart Behandling

Smart behandling av dine plager

Pasienter diagnostiserer seg selv og velger feil behandling i stor grad og sliter med å bli kvitt plager.

Smart Behandling veileder deg til å finne smartest mulig behandling for deg i din situasjon for effektiv og varig forbedring.

Smart Behandling Norge

Spørsmål og svar

Kort om SmartBehandling.no

Smart Behandling har som mål å hjelpe deg med plager og ubehag ved å enten bli kvitt problemene dine, å redusere ubehaget ditt og/eller leve bedre med plager som du ikke blir kvitt. Smart Behandling samarbeider med spesialister som er skikket til å hjelpe deg med å bli bedre og du kan booke time direkte med behandlere på SmartBehandling.no.

Når det er sagt, så har vi alltid ditt problem som hovedfokus og skal bygge opp og ivareta en integritet. Det gjør vi gjennom å:

1. Sanke rikelig med informasjon

2. Filtrere informasjonen

3. Strukturere informasjonen på en lett forståelig måte

4. Gi deg de rådene og anbefalingene som vi genuint kan stå for.
Til sammenligning, så kan du se for deg at du har et sykt barn og det eneste du ønsker er at barnet ditt blir bra og får den hjelpen det trenger. Det er slik vi tenker om deg. Derfor gjør vi alltid vårt beste for å utvikle en enestående tjeneste gjennom research og kontinuerlig dialog med deg som pasient.

Hvorfor eksisterer Smart Behandling?

Mange har en eller flere dårlige historier der en selv eller en bekjent er blitt behandlet feil eller på en dårlig måte.

Det handler ikke nødvendigvis om at man har gått til en dårlig spesialist, men heller om at man diagnostiseres feil og trekker konklusjon på egenhånd om hvem man skal gå til.

Smart Behandling har som mål om å hjelpe deg med å komme til grunns i problemet ditt og å hjelpe deg med å finne ideell retning for at du skal bli kvitt plagene dine, eller dersom det ikke lar seg gjøre, leve best mulig med de med mindre ubehag.

Er SmartBehandling.no en statlig nettside?

Nei, SmartBehandling.no er drevet av Wekst AS som gjennom flere år har jobbet med klinikker og behandlere på tvers av fagområder og problemer. Vi har sett et behov fra en objektiv part som ikke er statlig som veileder pasienter gjennom handlingsalternativer i det private helsetilbudet.

Hvem er SmartBehandling.no laget for?

SmartBehandling.no er laget for deg som har fysiske og psykiske plager som du ønsker å gjøre noe med. Slike plager er noe som alle mennesker på et eller flere tidspunkt i livet opplever og ønsker å gjøre noe med. Vi gjør stadig research rundt fysisk og mental helse, og utvikler innhold og veiledning i takt med våre funn og det vi klarer å produsere.

I tillegg til egen research, så holder vi dialog med pasienter for å stadig forbedre SmartBehandling.no til å være en best mulig kilde for deg å benytte for å få et bedre liv.

Koster det penger å bruke nettsiden?

Å bruke nettsiden er helt gratis, slik skal det være. Dersom du booker behandling via Smart Behandling, så er behandlingene hos private spesialister, og det må betales for.

Smarte Behandlere

Behandlere på SmartBehandling.no er godkjente som «Smarte Behandlere» hvilke gjør at de står for og representerer våre verdier:

Oppriktighet

Smarte Behandlere er åpne og ærlige. De er tydelige på hva de kan og ikke kan uttale seg om. Integritet er sentralt for Smarte Behandlere, noe som de må jobbe for å oppnå og ivareta. Det gjør de gjennom å være ærlige og tydelige på hva de kan og ikke kan gjøre for deg.

 

Løsningsorientert

En kritisk suksessfaktor for at du skal få det bedre, er å komme til bunns i problemene dine. Dersom du har et symptom, så skal det gjøres grundig undersøkelse for å sette en diagnose og kartlegge årsaken til problemet. Vi har både opplevd og hørt om pasienter som har fått dårlig behandling gjennom andre situasjoner gjennom uansvarlig oppførsel eller dårlig diagnostisering av en pasient. Dette er praktisering som ikke godtas fra vår side. Behandlere SKAL komme til bunns i problemet ditt, dersom de sier «Det kan henge sammen med mange faktorer og jeg kan dessverre ikke sette fingeren på akkurat hva du bør gjøre» er i våre øyne dårlig hjelp, uansvarlig atferd og har lite yrkesstolthet. Smarte Behandlere er sultne på å komme til bunns i problemet. Dersom de ikke kan løse det for deg, så skal de anbefale deg hvem du bør gå til.

 

Omsorg

Smarte Behandlere har yrkesstolthet og omsorg for deg og din helse. Smarte Behandlere går «all in» for å hjelpe deg med å få det bedre. Deres mentalitet er som at du er deres eget barn, de føler ditt ubehag og vil hjelpe deg med å få det bedre så fort som mulig.

 

Din opplevelse av Smarte Behandlere

Din opplevelse av behandlere er viktig for oss å få vite om. Dersom du opplever at en av våre behandlere ikke har representert ovennevnte verdier, så vil vi at du forteller oss om det. Dersom det mot formodning er tilfellet, så kan ikke vi anbefale deg å gå til de. Ros er hyggelig å få, men kritikk er den eneste måten vi kan bli bedre på, og derfor ønsker vi alltid din ærlige tilbakemelding.

 

Hva er SmartBehandling.no

SmartBehandling.no er og drives som en privat bedrift. Smart Behandling er et bindeledd mellom deg og spesialister i det private. Til tross for at det er en kommersiell bedrift, så betyr ikke det at vi gjør hva som helst for å tjene penger. Integriteten vår er noe av det viktigste som vi har, det innebærer at vi kun samarbeider med og anbefaler alternativer til deg som har god sannsynlighet for å hjelpe deg med å bli bedre. 

 

Vårt mål

Bedre helse – Bedre liv

Smart Behandling har som mål å hjelpe deg med plager og ubehag ved å enten bli kvitt problemene dine, å redusere ubehaget ditt og/eller leve bedre med plager som du ikke blir kvitt. Smart Behandling samarbeider med spesialister som er skikket til å hjelpe deg med å bli bedre og du kan booke time direkte med behandlere på SmartBehandling.no.