BMI-kalkulator

BMI (Body Mass Index), eller kroppsmasseindeks, brukes som indikator for å vurdere kroppsmassen din i forhold til høyden.

Du kan finne din BMI med vår BMI-kalkulator og sammenligne resultatet med tabellen under.

Mer om BMI

BMI gir et grovt estimat av din totale kroppsfettmasse og brukes ofte som et enkelt mål for å kategorisere undervekt, normal vekt, overvekt, og ulike grader av fedme. 

Når du tolker BMI-tallene, er det viktig å forstå at BMI er et estimat og ikke en eksakt måling av kroppsfett eller helse. For eksempel kan en person med høy muskelmasse ha en høy BMI uten å være overvektig. På samme måte kan en person med normal BMI fortsatt ha helseproblemer relatert til vekt.

BMI bør derfor ikke tas bokstavelig som en helhetlig vurdering av helse eller fitness. Det er en indikator som kan brukes sammen med andre vurderinger, som kosthold, fysisk aktivitet, og generell helsestatus.

Informasjonen fra en BMI-kalkulator kan være et nyttig utgangspunkt for å diskutere vekt og helse med en helseprofesjonell. Det kan også motivere til livsstilsendringer, som mer balansert kosthold eller økt fysisk aktivitet, spesielt hvis BMI indikerer overvekt eller undervekt.

Husk, det beste grunnlaget for god helse er en kombinasjon av balansert kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, og god mental helse.

BMI-kalkulator

BMI-kalkulator

BMI skala

BMI Kategorier
BMI Kategori BMI Verdi
Undervektig Under 18.5
Normal vekt 18.5 – 24.9
Overvektig 25 – 29.9
Fedme (klasse 1) 30 – 34.9
Fedme (klasse 2) 35 – 39.9
Ekstrem fedme (klasse 3) 40 og over
BMI kalkulator

Grunnleggende om BMI

Hva er BMI?

BMI er en måte å sjekke om vekten din er sunn for høyden din. Man deler vekten (i kg) med høyden (i meter) ganget med seg selv.

Hvordan beregner man BMI?

Du beregner BMI ved å dele vekten din (i kilogram) med høyden din (i meter) ganger høyden igjen.

Hva betyr BMI?

BMI forteller om vekten din er passende for høyden din. Det hjelper å vite om du er undervektig, normal, overvektig, eller har fedme.

BMI eller KMI?

BMI og KMI betyr det samme. BMI står for «Body Mass Index», mens KMI er «Kroppsmasseindeks» på norsk.

Hvorfor er ikke BMI alltid en god indikator på overvekt?

BMI ser ikke på muskler og fett separat. Noen med mye muskler kan ha høy BMI uten å være overvektig.

Hvorfor gjelder BMI ikke for personer under 19 år?

Barn og tenåringer vokser, og deres kropper endrer seg raskt. Derfor brukes andre måter enn BMI til å vurdere deres vekt.

Hvorfor er BMI feil?

BMI kan noen ganger gi feil informasjon fordi den ikke skiller mellom muskler og fett, eller tar hensyn til ulike kroppstyper.

Hvorfor skal eldre ha en høyere BMI?

Eldre mennesker kan ha en litt høyere BMI fordi det kan beskytte dem mot visse helseproblemer og gi ekstra energi.

Hvorfor bruker man BMI?

BMI brukes fordi den er enkel å regne ut og gir en rask ide om vekten din er sunn for høyden din.

Hvorfor er BMI viktig?

BMI er viktig fordi den hjelper folk å vite om de er undervektige, har normal vekt, er overvektige, eller har fedme.

Når ble BMI-skalaen laget?

BMI-skalaen ble laget på 1800-tallet av en belgisk statistiker for å studere menneskelige kroppsformer.

Hva er BMI og hvorfor har den blitt kritisert?

BMI måler forholdet mellom vekt og høyde. Den kritiseres fordi den ikke skiller mellom muskler og fett.

Spesifikasjoner og målinger

Hvordan måles BMI?

BMI måles ved å dele vekten din med høyden din ganger høyden igjen. Det gir et tall som sier om vekten din er sunn.

Hvordan regner man ut BMI?

Du regner ut BMI ved å dele vekten din (i kg) med høyden din (i meter) ganger høyden igjen.

BMI når man trener.

Når du trener, kan BMI-en din endres. Muskler veier mer enn fett, så selv om du er sunn, kan BMI-en være høy.

 

BMI hvor mange kalorier?

BMI forteller ikke direkte om kalorier. Men en sunn BMI betyr ofte at du spiser riktig mengde kalorier for kroppen din.

BMI og helse

Hva er normal BMI?

En normal BMI for voksne er mellom 18.5 og 24.9. Det betyr at vekten din er sunn for høyden din.

Hva er BMI overvekt?

BMI overvekt betyr at BMI-en din er mellom 25 og 29.9. Dette kan bety at du veier mer enn hva som er sunt for din høyde.

Hvor lav BMI er farlig?

En veldig lav BMI, under 18.5, kan være farlig. Det kan bety at du ikke har nok vekt for å være sunn.

Hvor høy BMI for å få medisin?

En høy BMI, som er over et visst tall (vanligvis 30 eller mer), kan bety at du trenger medisin for vekttap.

BMI og demografi

Hva er normal BMI for kvinner?

Normal BMI for kvinner er det samme som for menn, mellom 18.5 og 24.9.

Hva er normal BMI for menn?

Normal BMI for menn er det samme som for kvinner, mellom 18.5 og 24.9.

Hva er normal BMI for eldre?

Eldre mennesker kan ha litt høyere BMI. Men vanligvis er en sunn BMI mellom 18.5 og 24.9.

Hva er normal BMI for barn?

Barn har forskjellig BMI enn voksne. Leger bruker spesielle tabeller for å sjekke om barns vekt er sunn.

BMI og statistikk

Gjennomsnittlig BMI.

Gjennomsnittlig BMI varierer fra land til land, men en sunn BMI er vanligvis mellom 18.5 og 24.9.

Hvor mange har BMI over 30/35?

Antall personer med en BMI over 30 eller 35 varierer, men i mange land er det mange som har en så høy BMI.

Normal BMI for alle aldre

Normal BMI» refererer til et BMI-intervall som anses som indikativt for god helse og moderat risiko for helseproblemer knyttet til vekt. Dette intervallet ligger vanligvis mellom 18.5 og 24.9.

Det interessante med BMI er at den generelle definisjonen av et «normalt» intervall ikke varierer basert på kjønn eller alder for voksne. Det betyr at uavhengig av om du er mann eller kvinne, ung voksen eller middelaldrende, vil de samme BMI-verdiene anvendes for å indikere normal vekt, undervekt, overvekt, og ulike grader av fedme.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne en-størrelse-passer-alle-tilnærmingen har begrensninger. For eksempel, eldre mennesker har ofte mer kroppsfett enn yngre voksne, selv ved samme BMI. På samme måte kan muskuløse individer ha en høy BMI uten nødvendigvis å være overvektige.

Alder (år) Normal BMI
1 18.5 – 24.9
2 18.5 – 24.9
3 18.5 – 24.9
4 18.5 – 24.9
5 18.5 – 24.9
6 18.5 – 24.9
7 18.5 – 24.9
8 18.5 – 24.9
9 18.5 – 24.9
10 18.5 – 24.9
11 18.5 – 24.9
12 18.5 – 24.9
13 18.5 – 24.9
14 18.5 – 24.9
15 18.5 – 24.9
16 18.5 – 24.9
17 18.5 – 24.9
18 18.5 – 24.9
19 18.5 – 24.9
20 18.5 – 24.9
21 18.5 – 24.9
22 18.5 – 24.9
23 18.5 – 24.9
24 18.5 – 24.9
25 18.5 – 24.9
26 18.5 – 24.9
27 18.5 – 24.9
28 18.5 – 24.9
29 18.5 – 24.9
30 18.5 – 24.9
31 18.5 – 24.9
32 18.5 – 24.9
33 18.5 – 24.9
34 18.5 – 24.9
35 18.5 – 24.9
36 18.5 – 24.9
37 18.5 – 24.9
38 18.5 – 24.9
39 18.5 – 24.9
40 18.5 – 24.9
41 18.5 – 24.9
42 18.5 – 24.9
43 18.5 – 24.9
44 18.5 – 24.9
45 18.5 – 24.9
46 18.5 – 24.9
47 18.5 – 24.9
48 18.5 – 24.9
49 18.5 – 24.9
50 18.5 – 24.9
51 18.5 – 24.9
52 18.5 – 24.9
53 18.5 – 24.9
54 18.5 – 24.9
55 18.5 – 24.9
56 18.5 – 24.9
57 18.5 – 24.9
58 18.5 – 24.9
59 18.5 – 24.9
60 18.5 – 24.9
61 18.5 – 24.9
62 18.5 – 24.9
63 18.5 – 24.9
64 18.5 – 24.9
65 18.5 – 24.9
66 18.5 – 24.9
67 18.5 – 24.9
68 18.5 – 24.9
69 18.5 – 24.9
70 18.5 – 24.9
71 18.5 – 24.9
72 18.5 – 24.9
73 18.5 – 24.9
74 18.5 – 24.9
75 18.5 – 24.9
76 18.5 – 24.9
77 18.5 – 24.9
78 18.5 – 24.9
79 18.5 – 24.9
80 18.5 – 24.9
81 18.5 – 24.9
82 18.5 – 24.9
83 18.5 – 24.9
84 18.5 – 24.9
85 18.5 – 24.9
86 18.5 – 24.9
87 18.5 – 24.9
88 18.5 – 24.9
89 18.5 – 24.9
90 18.5 – 24.9
91 18.5 – 24.9
92 18.5 – 24.9
93 18.5 – 24.9
94 18.5 – 24.9
95 18.5 – 24.9
96 18.5 – 24.9
97 18.5 – 24.9
98 18.5 – 24.9
99 18.5 – 24.9
100 18.5 – 24.9

 

Normal BMI for alle høyder

 

Høyde (cm) Normal BMI
100 18.5 – 24.9
101 18.5 – 24.9
102 18.5 – 24.9
103 18.5 – 24.9
104 18.5 – 24.9
105 18.5 – 24.9
106 18.5 – 24.9
107 18.5 – 24.9
108 18.5 – 24.9
109 18.5 – 24.9
110 18.5 – 24.9
111 18.5 – 24.9
112 18.5 – 24.9
113 18.5 – 24.9
114 18.5 – 24.9
115 18.5 – 24.9
116 18.5 – 24.9
117 18.5 – 24.9
118 18.5 – 24.9
119 18.5 – 24.9
120 18.5 – 24.9
121 18.5 – 24.9
122 18.5 – 24.9
123 18.5 – 24.9
124 18.5 – 24.9
125 18.5 – 24.9
126 18.5 – 24.9
127 18.5 – 24.9
128 18.5 – 24.9
129 18.5 – 24.9
130 18.5 – 24.9
131 18.5 – 24.9
132 18.5 – 24.9
133 18.5 – 24.9
134 18.5 – 24.9
135 18.5 – 24.9
136 18.5 – 24.9
137 18.5 – 24.9
138 18.5 – 24.9
139 18.5 – 24.9
140 18.5 – 24.9
141 18.5 – 24.9
142 18.5 – 24.9
143 18.5 – 24.9
144 18.5 – 24.9
145 18.5 – 24.9
146 18.5 – 24.9
147 18.5 – 24.9
148 18.5 – 24.9
149 18.5 – 24.9
150 18.5 – 24.9
151 18.5 – 24.9
152 18.5 – 24.9
153 18.5 – 24.9
154 18.5 – 24.9
155 18.5 – 24.9
156 18.5 – 24.9
157 18.5 – 24.9
158 18.5 – 24.9
159 18.5 – 24.9
160 18.5 – 24.9
161 18.5 – 24.9
162 18.5 – 24.9
163 18.5 – 24.9
164 18.5 – 24.9
165 18.5 – 24.9
166 18.5 – 24.9
167 18.5 – 24.9
168 18.5 – 24.9
169 18.5 – 24.9
170 18.5 – 24.9
171 18.5 – 24.9
172 18.5 – 24.9
173 18.5 – 24.9
174 18.5 – 24.9
175 18.5 – 24.9
176 18.5 – 24.9
177 18.5 – 24.9
178 18.5 – 24.9
179 18.5 – 24.9
180 18.5 – 24.9
181 18.5 – 24.9
182 18.5 – 24.9
183 18.5 – 24.9
184 18.5 – 24.9
185 18.5 – 24.9
186 18.5 – 24.9
187 18.5 – 24.9
188 18.5 – 24.9
189 18.5 – 24.9
190 18.5 – 24.9
191 18.5 – 24.9
192 18.5 – 24.9
193 18.5 – 24.9
194 18.5 – 24.9
195 18.5 – 24.9
196 18.5 – 24.9
197 18.5 – 24.9
198 18.5 – 24.9
199 18.5 – 24.9
200 18.5 – 24.9
201 18.5 – 24.9
202 18.5 – 24.9
203 18.5 – 24.9
204 18.5 – 24.9
205 18.5 – 24.9
206 18.5 – 24.9
207 18.5 – 24.9
208 18.5 – 24.9
209 18.5 – 24.9
210 18.5 – 24.9

 

Hvordan redusere BMI?

Spis sunnere

For å gå ned i vekt bør du velge mat som er næringsrik, men lav på kalorier. Spis mer frukt, grønnsaker, hele korn, og magert protein.

Øk fysisk aktivitet

Regelmessig trening hjelper deg å forbrenne kalorier. Prøv å være aktiv hver dag, som å gå, sykle, eller svømme.

Reduser porsjonsstørrelser

Spis mindre porsjoner for å redusere kaloriinntaket. Prøv å spise saktere og lytt til kroppens metthetsfølelse.

Unngå sukker og bearbeidet mat

Reduser inntaket av mat og drikke som er høy i sukker og bearbeidede matvarer som ofte er høy i kalorier og lav på næringsstoffer.

 

Tjenester som kan hjelpe deg

  • Cryoterapi
  • Ernæringsfysiolog
  • Ernæringsterapeut
  • Kostholdsveileder
  • Personlig trening

Hvordan øke BMI?

Spis kaloririk mat

Velg mat som er høy i sunne kalorier, som nøtter, avokado, og hele kornprodukter.

Øk proteininntaket

Spis mer magert kjøtt, fisk, egg, meieriprodukter og bønner for å bygge muskler og legge på deg på en sunn måte.

Spis oftere

Ha små, næringsrike måltider eller snacks mellom de vanlige måltidene.

Tren styrke

Styrketrening kan hjelpe deg med å bygge muskler, noe som kan øke vekten på en sunn måte.

Hvordan bevare BMI?

Balansert kosthold

Hold deg til et variert og balansert kosthold som inneholder alle matgruppene i passende mengder.

Regelrett fysisk aktivitet

Oppretthold en regelmessig treningsrutine som kombinerer både kardiovaskulær trening og styrketrening.

Overvåk vekten

Hold øye med vekten din og juster matinntaket og aktivitetsnivået ditt etter behov.

Hydrer og få nok søvn

God hydrering og tilstrekkelig søvn er viktig for å opprettholde en sunn vekt.

Hvem kan hjelpe meg med BMI?

Ernæringsfysiolog

En ernæringsfysiolog er ekspert på kosthold og ernæring. De kan lage personlige spiseplaner basert på dine behov og hjelpe deg å forstå hvordan mat påvirker kroppen din.

Ernæringsterapeut

Ernæringsterapeuter fokuserer på å bruke mat til å forbedre helse og velvære. De kan gi råd om kostholdsendringer for vekttap.

Cryobehandling

Cryobehandling involverer bruk av ekstrem kulde for å stimulere kroppen. Det sies å øke stoffskiftet og hjelpe med fettreduksjon.

Personlig trener

En personlig trener kan lage tilpassede treningsprogrammer for deg, hjelpe deg med å sette realistiske mål, og holde deg motivert.

Leger og helsepersonell

Lege eller annet kvalifisert helsepersonell kan vurdere din generelle helse og anbefale trygge metoder for vekttap.

Vektstyringsprogrammer

Deltakelse i strukturerte vektstyringsprogrammer kan gi støtte og veiledning for å oppnå og opprettholde vekttap.

Støttegrupper

Delta i støttegrupper der du kan dele erfaringer og få støtte fra andre som også prøver å gå ned i vekt.

Online ressurser og apper

Det finnes mange online ressurser og mobilapper som kan hjelpe deg med å spore matinntaket ditt, trening og vekttap fremgang.